,,Program MALUCH+ 2021 r. ”

Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem otrzymał dotację celową w kwocie 19 200 zł przekazaną z budżetu państwa, która została przeznaczona na realizację zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.