Żłobek uczestniczy w Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych

Dzieci uczęszczające do żłobka uczestniczą w tym roku w dwóch Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych – „Gramy Zmysłami” i „Ekoprzedszkolaki”.

Celem projektu „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, poszerzanie i zdobywanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów, rozbudzanie kreatywności, tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała oraz współpraca nauczycieli i dzieci z całego kraju mająca na celu wymianę doświadczeń.

Celem projektu „Ekoprzedszkolaki” jest wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych, kreatywne i twórcze działania nauczycieli i dzieci, promocja placówek przedszkolnych i żłobkowych, integracja nauczycieli, dzielenie się inspiracjami i pomysłami.

Dzieci z zaangażowaniem wykonują zadania w ramach projektów. Relacjonowane są one na naszym FB.