Funkcjonowanie Żłobka:

 1. żłobek funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw w dniach ustawowo wolnych od pracy;
 2. żłobek jest czynny w godzinach od 6:30 do 16:00 i świadczy opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie w stosunku do każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może zostać, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą w godzinach pracy żłobka;
 3. na wniosek rodziców/opiekunów godziny pracy żłobka mogą ulec zmianie;
 4. organizację pracy w żłobku określa ramowy rozkład dnia, uwzględniający wiek dzieci, rodzaj i formę zajęć wychowawczych i edukacyjnych;
 5. na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad daną grupą ustala dla niej szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:

 1. zawiadamiania o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub numeru kontaktowego;
 2. przyprowadzania dzieci do żłobka w godzinach od 6:30 do 8:00;
 3. przyprowadzania dziecka do placówki po porannej toalecie (czysta buzia, zmieniona pielucha, czysta głowa, obcięte paznokcie, czysta bielizna i ubranko);
 4. zgłaszania urazów i zmian widocznych na skórze dziecka, które miały miejsce poza placówką (siniaki, zadrapania, odparzenia, oparzenia, wysypki o podłożu alergicznym, itp.);
 5. przekazywania dziecka osobiście pracownikowi żłobka. Zabrania się wpuszczania dziecka samego do placówki;
 6. punktualnego odbierania dziecka;
 7. zgłaszania planowanej nieobecności dziecka lub jego późniejszego przyjścia, najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności, w przeciwnym razie dziecko będzie traktowane jako obecne, a co za tym idzie zostanie naliczona dzienna stawka żywieniowa;
 8. powiadomienia dyrektora żłobka w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej;
 9. pisemnego upoważnienia osób trzecich do odbioru dziecka z placówki. Osobom nie posiadającym upoważnienia od rodziców i nie legitymującym się dokumentem potwierdzającym tożsamość, dzieci nie będą wydawane;
 10. nie zakładania dzieciom kolczyków, pierścionków, koralików i innych ozdób, jak również przynoszenia do żłobka prywatnych zabawek.

Rodzic/opiekun po odebraniu dziecka z grupy od pracownika Żłobka staje się od tej chwili odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo na terenie placówki;

Przebywające w Żłobku dzieci podlegają ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Koszt ubezpieczenia dzieci ponoszą rodzice zgodnie z obowiązującą umową z zakładem ubezpieczeń i według określonego wariantu.

Pierwszy dzień w żłobku

Pierwszym krokom maluszka w samodzielność zawsze towarzyszy wzruszenie oraz stres, który dotykanie tylko dzieci, ale i ich opiekunów. Początkowo żłobek oraz ciocie w nim pracujące są obce dla maluszka, dlatego też prosimy rodziców, aby pierwsza wizyta w żłobku trwała jedynie 30 minut. Dzięki temu dziecko ma poczucie, że rodzic wróci po nie i nie zostało zostawione na dłużej. Z uwagi na to, że każde dziecko przechodzi adaptację w inny sposób staramy się maksymalnie zindywidualizować ten proces, dlatego też prosimy rodziców, aby w kolejnych dniach odbierali swoją pociechę po telefonie z naszej strony.  

Prosimy o przygotowanie wyprawki, w skład której wchodzą:

 • ubranka na zmianę,
 • buciki na zmianę,
 • pieluszki jednorazowe,
 • chusteczki higieniczne w pudełku,
 • chusteczki nawilżane,
 • krem do pielęgnacji.

Każde dziecko uczęszczające do żłobka ma swoją szafkę na ubranka i buciki, leżaczek lub łóżeczko z pościelą.

Czy jedzenie dla Dzieci przygotowywane jest na miejscu? Tak. W naszej kuchni pracują trzy osoby, które przygotowują cztery posiłki dziennie dla każdego Dziecka. Nasze menu dostępne jest dla rodziców w szatni, bądź na drzwiach wejściowych.

W jaki sposób zgłaszać nieobecność dziecka? Prosimy o zgłaszanie nieobecności Dzieci do godziny 8:00, wiadomość prosimy zostawiać pod numerem telefonu 15 649 20 77. Dla Państwa zgłaszanie nieobecności przekłada się na nienaliczanie stawki żywieniowej w danym dniu, dla nas jest to ułatwienie organizacyjne.