Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:

  1. zawiadamiania o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub numeru kontaktowego;
  2. przyprowadzania dzieci do żłobka w godzinach od 6:30 do 8:00;
  3. przyprowadzania dziecka do placówki po porannej toalecie (czysta buzia, zmieniona pielucha, czysta głowa, obcięte paznokcie, czysta bielizna i ubranko);
  4. zgłaszania urazów i zmian widocznych na skórze dziecka, które miały miejsce poza placówką (siniaki, zadrapania, odparzenia, oparzenia, wysypki o podłożu alergicznym, itp.);
  5. przekazywania dziecka osobiście pracownikowi żłobka. Zabrania się wpuszczania dziecka samego do placówki;
  6. punktualnego odbierania dziecka;
  7. zgłaszania planowanej nieobecności dziecka lub jego późniejszego przyjścia, najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności, w przeciwnym razie dziecko będzie traktowane jako obecne, a co za tym idzie zostanie naliczona dzienna stawka żywieniowa;
  8. powiadomienia dyrektora żłobka w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej;
  9. pisemnego upoważnienia osób trzecich do odbioru dziecka z placówki. Osobom nie posiadającym upoważnienia od rodziców i nie legitymującym się dokumentem potwierdzającym tożsamość, dzieci nie będą wydawane;
  10. nie zakładania dzieciom kolczyków, pierścionków, koralików i innych ozdób, jak również przynoszenia do żłobka prywatnych zabawek.